KURSY I SZKOLENIA

Usługi szkoleniowe realizowane są w dwóch wariantach:

Kursy i szkolenia zamknięte
Dostosowane są do indywidualnych potrzeb Klienta. Klient każdorozowo uzgadnia z nami termin, miejsce, zakres oraz liczbę uczestników szkolenia. W szkoleniach biorą udział wyłącznie pracownicy i partnerzy Klienta.

Kursy i szkolenia otwarte
Skierowane są zarówno do pracowników Klienta jak również odbiorców indywidualnych.

KURS PRAKTYCZNEJ KSIĘGOWOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001

KURS PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA EXCELA

ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ GASTRONOMICZNĄ

ZARZĄDZANIE
BUDŻETEM
DOMOWYM

SKUTECZNOŚĆ 
I EFEKTYWNOŚĆ PERSONALNA

PIERWSZA
POMOC
PRZEDMEDYCZNA

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI HACCP