Zmotywowany i wydajny zespół pracowników w znaczący sposób przyczynia się do zwiększenia rentowności Klienta. Pracownicy powinni mieć wyznaczone cele (SMART) do zrealizowania oraz powinni być z nich okresowo rozliczani. Konsultant pomoże dobrać odpowiednie cele i wskaźniki oraz zasugeruje jak można przełożyć je na wynagrodzenie pracowników.

Zakres informacji:
– zasady motywowania pracowników.
– zasady wynagradzania pracowników.
– wartościowanie stanowisk pracowniczych.
– projekt systemu motywacyjnego pracowników.

Korzyści dla Klienta:
– zwiększenie efektywności i skuteczności pracowników.
– sprawiedliwy system wynagradzania pracowników.
– przejrzysty system okresowych ocen pracowniczych.
– świadome zarządzanie talentami.