Ryzyko kradzieży występuje głównie u Klientów, którzy prowadzą obrót gotówkowy i bezgotówkowy oraz obrót magazynowy. Zagrożenia występują zarówno wewnątrz jednostki (pracownicy) jak również zewnątrz (dostawcy, klienci). Przy regularnych kradzieżach Klient nawet nie wie, że jest okradany, ponieważ wyniki finansowe są na podobnym poziomie. Doświadczony konsultant pomoże szybko wyeliminować nawet drobne kradzieże.

Zakres informacji:
– zasady kontroli przyjęcia dostawy.
– zasady zabezpieczenia magazynów.
– zasady kontroli sprzedaży fiskalnej.
– zasady kontroli rozliczenia utargów.
– zasady kontroli środków czystości.
– zasady kontroli wydatków gotówkowych.

Korzyści dla Klienta:
– zwiększenie płynności finansowej poprzez wyeliminowanie kradzieży gotówki.
– zwiększenie rentowności poprzez ograniczenie kradzieży produktów, surowców, towarów, materiałów.
– uzyskanie wiarygodnego obrazu wyniku finansowego firmy (bez strat na skutek kradzieży).
– wyeliminowanie nieuczciwości wśród pracowników.
– wyeliminowanie nieuczciwości wśród dostawców.
– polepszenie atmosfery w pracy oraz komunikacji wewnętrznej.
– efektywniejsze zarządzanie gospodarką magazynową.