W każdej firmie obowiązują pewne procedury i standardy jednak nie zawsze spełniają one swoją funkcjonalność. Rotacja pracowników oraz brak nadzoru powoduje, że pracownicy nie postępują zgodnie z procedurami, co z kolei przekłada się na obniżenie jakości produktów i usług. Procedury są szczególnie zalecane dla Klientów, którzy posiadają kilka oddziałów lub lokali i chcą wypracować jeden wspólny standard. Konsultant wskaże obszary, w których istnieje potrzeba wdrożenia procedur i standardów, zaproponuje poziom szczegółowości dokumentacji (procedury ogólne, instrukcje stanowiskowe, schematy i modele, etc.) oraz pomoże opracować treść merytoryczną.

Zakres informacji:
– procedura „Obsługa Klienta”.
– procedura „Obieg dokumentów”.
– procedura „Gospodarka kasowa”.
– procedura „Gospodarka magazynowa”.
– procedura „Audyt wewnętrzny”.
– procedura „Kadry”.
– procedury obejmujące dowolny obszar firmy.

Korzyści dla Klienta:
– wzrost efektywności pracowników.
– poprawa jakości produktów i usług.
– ograniczenie liczby błędów i wypadków.
– skuteczniejsze szkolenia nowych pracowników.
– przejrzysty podział obowiązków i uprawnień pracowników.
– podstawa do wyciągania konsekwencji wobec pracowników.