Optymalizacja kosztów nie polega na losowym „cięciu” kosztów, ponieważ takie działanie może doprowadzić do utraty przychodów. Trzeba wiedzieć, które grupy kosztów są relatywnie wysokie oraz co i kiedy się do tego przyczyniło. Analiza księgowych kont wynikowych niewiele pomoże ze względu na zbyt ogólne zasady ewidencji kosztów (np. usługi obce) oraz przesunięcia kosztów w czasie (opóźnione faktury). W celu prawidłowego zarządzania kosztami warto wdrożyć zarządczą wersję alokacji przychodowo-kosztowej, a także opracować budżet danego działu lub oddziału Klienta.

Zakres informacji:
– zasady alokacji kosztów.
– zasady planowania i budżetowania kosztów.
– zasady szczegółowej analizy kosztów.
– zasady autoryzacji wydatków.

Korzyści dla Klienta:
– zwiększenie rentowności firmy poprzez obniżenie zbędnych kosztów.
– zwiększenie efektywności i skuteczności firmy poprzez usprawnienie procesów biznesowych.
– wykształcenie wśród pracowników nawyku myślania o kosztach.
– możliwość zaplanowania przyszłych wydatków.