SYSTEMY ZARZĄDZANIA WG NORM ISO

Wielu Klientów uważa, że Systemy Zarządzania w oparciu o normy ISO stanowią zbędną biurokrację nie przynoszącą "wartości dodanej". W rzeczywistości jest to zbiór dobrych praktyk, które przy odpowie​dnim wdrożeniu mogą znacząco zwiększyć konkurencyjność i rentowność Klienta.
Powodzenie wdrożenia Systemu Zarządzania zależy w dużym stopniu od podejścia Klienta:

"Potrzebuję certyfikatu" - celem jest wyłącznie certyfikat (np. wymagany przez Partnerów Biznesowych Klienta lub stanowi warunek udziału w przetargach).

"Chcę zwiększyć konkurencyjność i rentowność biznesu" - celem jest zwiększenie skuteczności i efektywności procesów firmy poprzez wdrożenie dobrych praktyk, co z kolei przełoży się na wyniki finansowe (certyfikat stanowi jedynie dodatek).
Obecnie świadczymy usługi dotyczące Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) według normy ISO 9001, natomiast w przyszłości rozszerzymy ofertę o System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (HACCP) według normy ISO 22000 oraz inne Systemy oparte na normach ISO.

WDROŻENIE
SZJ

AUDYT
SZJ

ZEWNĘTRZNY
PEŁNOMOCNIK

PRZEGLĄD
ZARZĄDZANIA

WDROŻENIE
HACCP

AUDYT
HACCP

SZKOLENIA
 

DOSKONALENIE
SYSTEMU