Harmonogramowanie operacyjne jest szczególnie zalecane dla Klientów, którzy posiadają rozbudowaną strukturę organizacyjną (działy, oddziały, lokale) lub korzystają z usług outsourcingowych (księgowość, IT, etc.). W prosty sposób można zsynchronizować pracę poszczególnych zespołów/pracowników.
Harmonogramowanie strategiczne pozwala uporządkować liczne projekty realizowane przez kadrę menedżerską. Pamiętajmy, że pracę przy projektach możemy wartościować podobnie jak pracę na stanowiskach operacyjnych.

Zakres informacji:
– projekt harmonogramu operacyjnego (działania powtarzalne).
– projekt harmonogramu strategicznego (działania projektowe).

Korzyści dla Klienta:
– zwiększenie rentowności firmy poprzez poprawę efektywności i skuteczności działań.
– stały rozwój firmy poprzez realizację działań strategicznych.
– możliwość wczesnego reagowania w przypadku opóźnień.
– poprawa komunikacji pomiędzy działami i pracownikami.
– ocena efektywności poszczególnych pracowników.
– uniknęcie kar z tytułu opóźnień w realizacji.