Progres Outsourcing Procesów Biznesowych jest organizacją biznesową oferującą usługi z zakresu wdrażania i rozwoju systemów zarządzania (m.in.: controlling, budżetowanie, raportowanie, systemy motywacyjne, normy ISO, organizacja pracy) oraz outsourcingu procesów biznesowych (m.in.: księgowość, kadry, szkolenia, badania rynku i opinii publicznej, przetwarzanie danych).

Firma powstała jako odpowiedź na zgłaszane potrzeby Właścicieli małych i średnich firm z branży usługowej i handlowej.

Moment rozpoczęcia działalności gospodarczej został poprzedzony wieloletnim doświadczeniem zawodowym w korporacjach oraz organizacjach świadczących usługi outsourcingu biznesowego dla średnich i dużych firm z różnych branż.

Misja:
Outsourcing procesów biznesowych Twoją szansą na rozwój firmy.

Wartości:
Ciągłe doskonalenie – stale poszukujemy nowych innowacyjnych rozwiązań.
Wspólny sukces – nasz sukces osiągamy poprzez sukcesy naszych Klientów.
Skuteczność – osiągamy wyznaczone cele i dotrzymujemy terminów.
Pasja – lubimy poniedziałki :).