DORADZTWO BIZNESOWE

Doradztwo biznesowe realizowane jest w dwóch wariantach:

Bez innych usług
Termin i zakres doradztwa biznesowego uzgadniany jest z każdym Klientem indywidualnie. Wycena obejmuje liczbę godzin poświęconych na dany projekt.

W pakiecie z innymi usługami
Usługi doradztwa biznesowego, które są tematycznie związane z usługą podstawową (controlling, księgowość) świadczone są bezpłatnie.