CONTROLLING FINANSOWY I OPERACYJNY

Wdrożenia controllingowe realizowane są w dwóch wariantach:

Bez outsourcingu księgowości
System controllingu zostanie dostosowany do środowiska Klienta (pracownicy Klienta lub jego Partnera Biznesowego, plan kont, system finansowo-księgowy, system magazynowy, etc.).

Z outsourcingiem księgowości
System controllingu zostanie zaprojektowany i wdrożony w oparciu o wybrane elementy środowiska Klienta (pracownicy Klienta, procedury operacyjne, system magazynowy, etc.) oraz elementy środowiska Progres (pracownicy Progres, nowy model alokacji przychodowo-kosztowej, w pełni skonfigurowany system finansowo-księgowy, sprawdzone narzędzia controllingowe, zintegrowane raporty controllingowe, nowe procedury operacyjne, etc.).​