Zaleca się sporządzanie biznesplanu w dwóch wariantach tj. w wersji wewnętrznej (wiarygodnej z pełnym zakresem informacji) oraz wersji zewnętrznej (dostosowanej do potrzeb odbiorcy biznesplanu). Biznesplany sporządzane są dla udziałowców i inwestorów, banków, urzędów i innych instytucji.

Zakres informacji:
– analiza strategiczna SWOT.
– plan sprzedaży i marketingu.
– plan zarządzania i działania.
– plan finansowy.
– ocena ryzyka przedsięwzięcia.

Korzyści dla Klienta:
– pozyskanie dofinansowania.
– dokonanie segmentacji rynku.
– określenie strategii rozwoju firmy.
– identyfikacja słabych punktów biznesu.