Analiza struktury procesów umożliwia rozpisanie biznesu Klienta na poszczególne obszary (procesy) np. raportowanie, księgowość, kadry, gospodarka kasowa, gospodarka magazynowa, zamówienia, obsługa klienta, zarządzanie jakością, etc. Każdy proces można ocenić za pomocą wskaźników operacyjnych i strategicznych. Analiza pozwala zidentyfikować i wyeliminować wszelkiego rodzaju "blokery", wąskie gardła" i "zapętlenia" np. nie można sporządzić raportu, ponieważ nie otrzymano dokumentów źródłowych; przelewy mogą być autoryzowane wyłącznie przez Prezesa, który jest w firmie raz w tygodniu.

Zakres informacji:
- mapa procesów firmy.
- analiza metod zarządzania firmą.
- odpowiedzialność i uprawnienia pracowników.
- model obiegu informacji i dokumentów.
- zasady Kaizen.
- zasady Lean Management.

Korzyści dla Klienta:
- zwiększenie efektywności i skuteczności firmy.
- obniżenie kosztów operacyjnych.
- zwiększenie jakości sprzedawanych usług i produktów.
- przejrzysty podział obowiązków pracowników.
- wyeliminowanie "wąskich gardeł", "blokerów" i "zapętleń".