Progres Outsourcing Procesów Biznesowych

jest organizacją oferującą usługi z zakresu wdrażania i rozwoju systemów zarządzania (m.in. controlling, budżetowanie, raportowanie, systemy motywacyjne, normy ISO, organizacja pracy) oraz outsourcingu procesów biznesowych (m.in. księgowość, kadry, szkolenia, badania rynkowe i opinii publicznej, przetwarzanie danych).

 


Redukcja kosztów administracyjnych

» Brak nakładów na własną kadrę (wynagrodzenia wraz z narzutami, świadczenia socjalne, szkolenia)
» Rozwiązanie problemu rotacji kadry (zwolnienia lekarskie, urlopy)
» Brak inwestycji na wyposażenie stanowisk pracy (komputery, oprogramowanie)


Koncentracja na działalności podstawowej (tzw. core business)

» Odciążenie kadry menedżerskiej Klienta od konieczności stałego nadzoru i kontroli nad działaniami administracyjnymi


 


Stały dopływ wiedzy

» Dostęp do know-how z różnych dziedzin
» Wstępne i cykliczne szkolenia pracowników Klienta
» Informowanie o istotnych zmianach w przepisach prawa
» Sprawdzone kontakty do firm oferujących dodatkowe usługi specjalistyczne.


Zwiększenie bezpieczeństwa

» Ograniczenie liczby osób mających dostęp do informacji poufnych.